TÜBİTAK 1003 Projesi Bursiyer Duyurusu

10.07.2014 tarihinde Anabilim Dalımızda düzenlenecek Yüksek Lisans Mülakatları için tıklayınız.

 

————————————

 

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı

2014-2015 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Sınav Takvimi

GÜZ YARIYILI  
Başvuru 16-25 Haziran 2014
Yabancı Dil Sınavı 01 Temmuz 2014 Saat 09:30
Türkçe Sınavı 03 Temmuz 2014 Saat 10:00
   
Yüksek Lisans Mülakatları 03-07 Şub 2014
Tek Disiplinli ABD 09 Temmuz 2014 Saat 14:00
Çok Disiplinli ABD 10 Temmuz 2014 Saat 14:00
   
Kesin Kayıt 02 - 03 Eylül 2014
Yedek Kesin Kayıt 05 Eylül 2014

 

 

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Günlük yaşantımızda kullandığımız hemen hemen herşeyi meydana getiren temel bileşenler olan, doğal olarak oluşmuş veya yapay olarak elde edilmiş malzemeler, otomotiv, havacılık, tekstil, kimya, bilgisayar, elektronik, gıda üretimi, inşaat ve sağlık sektöründeki uygulamalara esas teşkil ederler. Bu alanlarda geliştirilen ileri teknolojilerin günümüzde pek çok diğer alanla ortak kullanımı da söz konusudur. En ileri teknolojiler, farklı özelliklere sahip fonksiyonel malzemelerin geliştirilmesiyle mümkün olmaktadır.

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, farklı branşlarda eğitim almış lisans mezunlarının araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürebilecekleri çok disiplinli bir çalışma alanıdır. Ege Üniversitesinde malzeme bilimi ve mühendisliği konusunda çalışan nitelikli öğretim üyesi profilimizin bu hedefe yönlendirilmesi amacıyla Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Çok Disiplinli Malzeme Bilimi ve Mühendisliği yüksek lisans programı başlatılması hedeflenmiştir.

 
   
   
   
   

MİSYON

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalının misyonu; ileri teknoloji uygulamaları için gerekli malzemeleri üreten ve karakterize edebilen, topluma ve çevreye duyarlı, takım çalışmasına yatkın, disiplinlerarası iletişim kurabilen, liderlik yetenekleri gelişmiş, yaratıcı, araştırmacı, girişimci bireyler yetiştirmektir.      

   
   

VİZYON

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalının vizyonu; ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma-geliştirme (AR-GE) faaliyetlerinde etkin rol alan, mezunları evrensel düzeyde kabul gören bir program olmaktır.

   
İletişim: Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı 35100 Bornova/izmir
E-posta:mate@mail.ege.edu.tr